• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe wyzwania dyplomatyczne
Dzisiejsze media z pełną swoją bojowością i coraz to mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się w głównej mierze sfinalizować profesjonalne domysły finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się całkowicie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do porządnego poziomu informowania opinii publicznej, a ta nieraz bierze własną wiedzę o realności wyłącznie z tego, co ukazuje telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. Niestety, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka grupa w całej społeczności ma realną wiedzę na temat najróżniejszych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu odczuwają się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.